Wykonawcy

dr Ewa Antyborzec - koordynator merytoryczny całości zadania; etnografka; od 1986 związana z Redakcją DWOK, a później z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu; członkini Zarządu i wicedyrektor Instytutu; członkini Rady Naukowej Instytutu, członkini Grupy Roboczej Roku Kolberga, członkini zarządu oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; autorka kilku opracowań i wydań "Suplementów" do monografii Oskara Kolberga; konsultant prac związanych z wydawaniem spuścizny Kolberga i kierownik projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, opiekun studentów współpracujących z Instytutem; autorka wielu artykułów propagujących postać Oskara Kolberga, artykułów dotyczących historii etnografii i folklorystyki; od wielu lat prowadzi wykłady dotyczące postaci Kolberga oraz prac Instytutu dla studentów etnologii UAM; prowadzi wykłady dla środowiska poznańskiego i wielkopolskiego (w tym dla młodzieży szkolnej).

dr Anna Weronika Brzezińska - wykonawca zadania, odpowiedzialna za organizację i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli; etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (prezeska O/Poznań oraz członkini Zarządu Głównego). Członkini Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w roku 2014 (projekt "Portret własny wielkopolskich twórców ludowych"). Członkini redakcji czasopism "Przegląd Wielkopolski", "Kultura wsi", "Łódzkie Studia Etnograficzne", "Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia". Kierowniczka projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dot. Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Animatorka kultury, popularyzatorka wiedzy dot. dziedzictwa kulturowego oraz badaczka terenowa. Inicjatorka i redaktorka książek poświęconych tematyce edukacji regionalnej i kulturowej.

mgr Marta Machowska - wykonawca zadania, odpowiedzialna za organizację i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli; historyk i etnolog, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Uczestniczka licznych badań terenowych na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu, Pomorzu, w Małopolsce i Wielkopolsce. Obecnie zaangażowana w projekt "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej", realizowanego przez Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w ramach którego prowadzi badania terenowe oraz opracowuje jeden z tomów Atlasu. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych. Jej zainteresowania naukowe krążą wokół kultury ludowej i kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i twórczości ludowej oraz ich funkcjonowania we współczesnym świecie.

mgr Maciej Prochaska - wykonawca zadania, odpowiedzialny za kwestie muzykologiczne; muzykolog; od roku 2001 związany z Instytutem im. Oskara Kolberga, członek zarządu Instytutu; autor opracowań muzykologicznych do cyklu "Suplementów" wydawanych w ramach edycji "Dzieł wszystkich"; autor wielu innych opracowań muzykologicznych, w tym trzech oper Oskara Kolberga przygotowanych na Rok Kolberga; wykonawca i animator muzyki dawnej, jej propagator w Wielkopolsce; prowadzi wykłady dotyczące działalności etnomuzykologicznej i kompozytorskiej Oskara Kolberga dla studentów muzykologii UAM i Uniwersytetu Wrocławskiego.

mgr Jan Pałka - koordynator logistyczny całości zadania; etnograf, dyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga; koordynator wszystkich prac wydawniczych Instytutu, promocyjnych i upowszechniających działalność Instytutu; redaktor techniczny cyklu "Suplementów" do edycji "Dzieł wszystkich" oraz innych publikacji wydawanych w Instytucie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz