Materiały

Tutaj będziemy sukcesywnie zamieszczać materiały edukacyjne do pobrania
 1. Informacje o projekcie POBIERZ
 2. Harmonogram projektu POBIERZ
 3. Prezentacje warsztatowe:
      5. Prezentacje multimedialne:
 • Z pamiętnika Oskara Kolberga” – prezentacja ukazująca fragmenty biografii badacza, jego podróże prywatne i zawodowe, przyjaźnie, sposób pracy, oprac. E. Antyborzec
 • Tajemnice archiwum Oskara Kolberga” – prezentacja mająca na celu zapoznanie uczestników
 • projektu z fragmentami archiwum, sposobami jego opracowania i udostępniania, oprac. E. Antyborzec
 • „Rozszyfrować rękopis czyli jak zostać archiwistą?” – prezentacja mająca na celu zachęcenie do gromadzenia ciekawostek dotyczących własnej rodziny, szkoły, miejscowości, społeczności lokalnej, oprac. A. W. Brzezińska
 • Niechaj każdy rześko hasa. Oskar Kolberg i muzyka” – prezentacja zawierająca fragmenty muzykaliów ze zbiorów Oskara Kolberga z wybranymi przykładami z różnych regionów Wielkopolski, oprac. M. Prochaska
      6. Scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży (dostępne od połowy 2016 roku):
 • Zima: okres adwentu i świąt bożonarodzeniowych, Nowy Rok, okres karnawału
 • Wiosna: okres postu i śródpościa, święta wielkanocne
 • Lato: zwyczaje sobótkowe i świętojańskie, zwyczaje żniwne
 • Jesień: dożynki, Święto Zmarłych (halloween, zaduszki, dziady), zwyczaje katarzynkowe i andrzejkowe, mikołajki


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz