poniedziałek, 25 maja 2015

Polecamy "Przegląd Wielkopolski"

Nasz projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli będzie obejmował przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie scenariuszy oraz zorganizowanie sesji popularnonaukowej. Skupimy się głównie na Wielkopolsce, i dlatego ważne będzie opracowanie bibliografii do wiedzy o regionie. Jednym z ważniejszych czasopism ukazujących się od 1987 roku jest kwartalnik "Przegląd Wielkopolski" wydawany przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.
Polecamy Wam szczególnie kilka numerów, do których będziemy się odwoływać podczas naszych dwuletnich działań (kliknijcie na obrazek, a wyświetli Wam się spis treści numeru). Autorami kilku tekstów są i wykonawcy naszego projektu.

http://www.wtk.poznan.pl/pw/spis_tresci.aspx?ctIdZeszytu=74
http://www.wtk.poznan.pl/pw/spis_tresci.aspx?ctIdZeszytu=76
http://www.wtk.poznan.pl/pw/spis_tresci.aspx?ctIdZeszytu=80


środa, 20 maja 2015

Ruszamy z projektem!

W styczniu 2015 roku ruszył projekt skierowany do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Pomysł zrodził się już w trakcie trwania Roku Kolberga w 2014 roku. Do Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu każdego dnia napływają prośby o udostępnienie materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że jako jedyna instytucja wyspecjalizowana w opracowywaniu materiałów kolbergowskich, dysponujemy odpowiednim warsztatem metodycznym, by udostępnić te materiały w formie odpowiedniej do możliwości percepcyjnych młodego pokolenia.
I chcemy, aby jeszcze więcej ludzi (szczególnie młodych) dowiedziało się jak najwięcej o Oskarze Kolbergu, o jego pracy, a także o epoce, w której żył i tworzył.