Projekt

Projekt pt. "Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli" realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Kultura ludowa i tradycyjna".
To dwuletni projekt edukacyjny realizowany przez zespół specjalistów związanych z Instytutem im.
Oskara Kolberga dotyczy:
  1. Przygotowania i opracowania 4 prezentacji multimedialnych zamieszczonych na portalu www.oskarkolberg.pl ukazujących życie i dorobek Oskara Kolberga oraz przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych (w oparciu o przygotowany scenariusz) dla nauczycieli mających realizować proponowany program;
  2. Przygotowania i opracowania 12 scenariuszy zajęć oraz ich wdrożenie i ewaluację; scenariusze będą dotyczyły wybranych obszarów niematerialnego dziedzictwa kulturowego – tradycji i zwyczajów związanych z rokiem obrzędowym, uwzględniając kontekst wielokulturowości; projekt realizowany będzie we współpracy ze społecznościami lokalnymi z obszarów Wielkopolski (Poznań, Zbąszyń, Śmigiel, Krobia).
  3. Organizacja sesji podsumowującej projekt z udziałem nauczycieli – uczestników warsztatów.
Kontakt z nami: archiwumkolberga@gmail.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz